La representació de l’absència – Ramon Alabau

Molt sovint el pósit del passat perviu sota la forma d’imatges fixes, d’instantánies fugaces. L’escultor Francesc Morera, en les obres que configuren el cicle “Arquitectures interiors i jardins invisibles” ha donat gruix, volum, corporeïtat física a aquest temps cristal-lizat, amb l’escenificació d’universos simbólics, de dédals borgians, dins l’austeritat geométrica del cub. El fotógraf Miquel Pares ha volgut restituir a les seves dues dimensions originals, ha traduït a jocs de llums i ombra, aquesta representació de l’abséncia: cúpules, murs, esglaons, grafies, escletxes, runes, engrunes, esvoralls, el mos del temps, l’unglot dels dies, el polsim dels segles… El poeta Ramón Alabau ha verbalitzat la devastació irrevocable, l’enyoranca insatisfeta, la mal·leabilitat de la memoria, la recreació proustiana del temps viscut. Temps quallat que espera, en aquest diáleg obert de miralls, noves mirades que el poblin de presències fugisseres, de sons extingits, d’aromes esvaïdes.

Professional Photo Printing