“Camí” no constitueix una exposició, sinó més aviat un corredor expositiu, que s’escampa sobre els cinquanta sis quilòmetres que ressegueixen el camí de la reculada ...

Posted on octubre 7th, 2012, in textos

"Gòlgota" es el nom hebreu de la muntanya del Calvari, al cim de la qual crucificaren Jesús. La pujada al seu cim, amb la creu ...

Posted on octubre 7th, 2012, in textos

Molt sovint el pósit del passat perviu sota la forma d'imatges fixes, d'instantánies fugaces. L'escultor Francesc Morera, en les obres que configuren el cicle "Arquitectures ...

Posted on setembre 4th, 2012, in textos
Professional Photo Printing