Francesc Morera, la memòria fèrtil – Joaquim Vinyes

“..una obra escultòrica que quan no ens corprèn per la seva perfecció i bellesa o fa com la més exigent proposta intel·lectual. Artífex de paciència infinita, demiürg ontològic, ens fa una proposta sobre l’absència de l’ésser, que ell creu – i ho comparteixo – més suggeridor que la seva presència. Només ens en dóna els vestigis : els senyals, les empremtes, les línies, els angles, les clofolles , les valves. L’embolcall més exigu que pot donar-nos d’una presencia que ja no hi és.

No els murs romànics, ni les seves tintures hieràtiques, mer afalac exterior, pura faramalla retòrica : només l’espai, el silenci, el buit que es crea en el seu interior..”

Professional Photo Printing