Cartrografies – Francesc Morera

L’espai ple de memòria esdevé capsa. Contenidor d’imatges i objectes. Dualitat aparentment costant: vida-mort, caos-ordre, construcció-destrucció, objecte- representació. Eclosiona i esdevé taula. Taula de treball, camp de batalla. Es acció i punt de reflexió, linealitat entre l’ordre caòtic i el caos de l’ordre.

Professional Photo Printing