Membar (RA)

ART URBÀ PER SMARTPHONE

MEMBAR. Una memòria barcelonina

Estructures, infraestructures, persones, relacions personals, relacions econòmiques, relacions socials, ….: Espai urbà.
La interacció entre veïns es dona barrejant balcons i xarxes socials, cafès i cibercafès, carrers, places, videojocs i apps. La realitat física, la realitat virtual i la realitat augmentada cohabiten i el ciberespai s’erigeix com a nova àgora, com un nou espai públic sense límits. Si l’espai públic físic minva per la instrumentalització econòmica i política, el virtual s’eixampla. L’absència de limitacions físiques allibera la creació de les lleis de la matèria alhora que planteja la necessitat de buscar noves preguntes.
Una memòria barcelonina proposa una altra manera de veure/viure la ciutat, un recorregut al voltant del barri gòtic – en format de capa de realitat augmentada – ens mostrarà objectes a través del navegador de AR (realitat augmentada) Layar. El projecte barreja el món digital i el món físic. Els objectes al mig d’espais públics evoquen fragments de la memòria de la ciutat: la Barcelona marítima, la industrial, la de la moda, etc,
Rastrejar la memòria de la ciutat, tot i no ser objectiva ni exhaustiva, pot permetre reinterpretar l’espai urbà, i modificant-ne la percepció ens pot servir de punt de partida per reflexionar sobre el paper que aquesta ocupa.

 membar T 12 Membar (RA)  membar T 7 Membar (RA)

MANUAL D’ÚS

Professional Photo Printing