La presència de l’absència

EXPOSICIÓ
 

 

Professional Photo Printing